Drukuj
Utworzono: czwartek, 27, luty 2014

 

 Ze względu na fakt, że dzisiejszy dach jest wielowarstwową strukturą ,nowoczesny wykonawca musi znać funkcję poszczególnych warstw. Z tego powodu program edukacyjny Akademii Sztuki Dekarskiej realizowany jest w systemie modułowym, obejmującym wszystkie specjalizacje : cieśla, dekarz, blacharz, instalator dachowy.

Szkolenia mają charakter zajęć praktyczno – teoretycznych (85 % praktyki, 15% teorii), odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych w halach o powierzchni 2000 m2, wysokich 6 m,  na naturalnej wielkości obiektach. Poszczególne moduły tematyczne prowadzone są  przez 2 trenerów, w grupach do 12 osób. Instruktorzy to przede wszystkim wieloletni praktycy zawodu oraz technolodzy produktów, wybitni specjaliści w danym obszarze. Do dyspozycji uczestników  przekazujemy pracownie szkoleniowe, sale multimedialne, narzędziownie, magazyn produktów i materiałów, zaplecze techniczne . Akademia Sztuki Dekarskiej jako najnowocześniejszy ośrodek szkoleniowy, jedyny o tak szerokim zakresie szkoleń w Polsce, oferuje kursy dla  poszczególnych produktów i technologii:

-przygotowujące do egzaminu na tytuł w zawodzie czeladnika i mistrza

- dla członków Komisji Egzaminacyjnych

-dla instruktorów zawodu

-dla rzeczoznawców budowlanych

-dla architektów, kierowników budów, inspektorów nadzoru w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii

-dla uczniów szkół budowlanych i studentów wydziałów budownictwa i ochrony środowiska wyższych uczelni

-dla zarządzających substancjami mieszkaniowymi

-dla wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie

-dla osób bezrobotnych i chcących zmienić kwalifikacje zawodowe

 

Na każdym poziomie umiejętności zawodowych oferujemy indywidualne kursy podwyższające kwalifikacje.

Dla zainteresowanych prowadzeniem autorskich programów szkoleniowych dla grup zamkniętych  oferujemy bazę szkoleniową i możliwości prowadzenia nowoczesnych kursów wraz z pełnym zakwaterowaniem i pobytem.

 

Monday the 5th. Alpodach sp. z o.o..